z kategorii Analiza fundamentalna

Kara dla Johnson & Johnson. Wyrok nieprawomocny

415
Kara dla Johnson & Johnson. Wyrok nieprawomocny

Johnson & Johnson poinformował o odwołaniu się do wyroku. Karą jest zapłata w wysokości 4,7 mld USD 22 kobietom, które twierdzą, że talk zawierający azbest w produktach firmy spowodował u nich raka jajnika. Johnson & Johnson argumentuje, że badania powodów były nieprawdziwe.

Jednak wielu ekspertów prawnych stwierdziło, że mimo iż J & J odniósł sukces w wygłaszaniu apelacji o inne sprawy związane z talkiem w Missouri, stanie przed trudnym wyzwaniem, odwołując się do wyroku wydanego w czwartek w sądzie okręgowym w mieście St. Louis.

John Beisner, prawnik firmy Johnson & Johnson, powiedział: ,,Jedna z najtrudniejszych rzeczy będzie miała pierwszeństwo przed tym, co należy apelować w pierwszej kolejności.’’

W odpowiedzi na werdykt J & J powtórzył swoje stanowisko, że jego produkty nigdy nie zawierały azbestu i nie są rakotwórcze.

Czwartkowy werdykt jest największym jak do tej pory wynikiem pozwów dotyczących produktów opartych na talku, takich jak zasypka J & J dla dzieci, które spowodowały raka. Decyzję podjęto w ciągu niecałego dnia, po pięciu tygodniach zeznań składanych przez ekspertów z obu stron.

Stawka jest potencjalnie wysoka dla J & J, ponieważ w Stanach Zjednoczonych koncernowi wytoczono 9 tysięcy spraw dotyczących talku.

Firma odniosła wcześniej sukces w obalaniu dużych wyroków w sprawach talku, a także innych, które miały zaszkodzić ich produktom.

Jednak kilku ekspertów prawnych stwierdziło, że sądy w Missouri, w tym na etapie apelacji i na najwyższym szczeblu sądowym, były historycznie przyjazne dla powodów i mogłyby okazać się nie do przyjęcia dla argumentów J & J.

Beisner powiedział, że jurysdykcja będzie jedną z głównych podstaw, aby J & J odwołał się do czwartkowego werdyktu. Większość z 22 powodów nie była mieszkańcami Missouri, a to zdaniem J & J jest jednym z powodów, poza tym uważa, że nie wolno im było pozwać Johnson & Johnson w St. Louis, ponieważ J & J swoją siedzibę ma w New Jersey, a to wszystko na mocy niedawnej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, która surowo ograniczyła jurysdykcje sądów państwowych w sprawie roszczeń odszkodowawczych wniesionych do sądu przez nierezydentów przeciwko firmom niepaństwowym.

J & J podjęła tę decyzję, aby z powodzeniem unieważnić wcześniejsze orzeczenia w sprawie talkowej w Missouri.

Mark Lanier, prawnik powodów, który wygrał czwartkowy werdykt, powiedział, że jest gotowy na tę argumentację.

Lanier powiedział, że jego zespół zgromadził ,,setki stron dowodów’’ pokazujących wysiłki lobbingowe J & J na grupie osób ,,używających’’ talku w proszku dla dzieci. Zwrócił również uwagę na twierdzenie 15 klientów, którzy nie byli rezydentami, że użyli produktu opartego na talku J & J (RoundUp) wyprodukowanego przez wykonawcę z siedzibą w Missouri.

Prawnik powodów powiedział, że ma nadzieję, że J & J skupi swoje odwołanie tylko na  jurysdykcji, ponieważ jest przekonany, że to wygra. Powiedział również, że spodziewa się zmniejszenia o połowę odszkodowania za straty moralne,  ze względu na stanowe prawo stanu Missouri, które ogranicza takie szkody, ale jest przekonany, że werdykt będzie miał charakter ogólny.

Łączne odszkodowanie w wysokości 4,69 mld USD, obejmuje 550 mln dolarów odszkodowania wyrównawczego i 4,14 mld dolarów odszkodowania za straty moralne.

Na rozprawie J & J bezskutecznie starał się podważyć twierdzenie 15 kobiet, które używały tego samego produktu, (który był dostępny tylko przez kilka miesięcy), przedstawiając go jako podstęp, który miał na celu ominięcie kwestii jurysdykcji. Beisner powiedział, że J & J wniesie ten sam argument w postępowaniu apelacyjnym.

Oprócz argumentów jurysdykcyjnych, Beisner powiedział, że firma będzie nadal wysuwać argumenty, że badania naukowe w przeważającej większości pokazują, że talk jest bezpieczny, a produkty oparte na talku firmy nigdy nie zawierały azbestu.

J & J twierdzi, że dziesięciolecia testów przeprowadzanych przez laboratoria i niezależne agencje, w tym badanie przeprowadzone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, potwierdzają ich stanowisko. Firma twierdzi, że testy powodów, które wykazały zanieczyszczenie azbestem, to ,,badania śmieciowe’’.

Druga strona twierdzi, że to agencje i laboratoria cytowane przez J & J używały wadliwych metod testowania, które nie wykryły azbestu.

Kontrowersja wokół talku J & J jest długotrwałym problemem. Zaczęło się w 2009 roku, kiedy kobieta w Południowej Dakocie złożyła pierwszą sprawę przeciwko firmie i od tego czasu prawie 1000 kobiet pozwało firmę za zaniedbanie.