z kategorii Analiza techniczna

DAX przebił poziom 12 500 punktów

216

Warto mieć na uwadze:

Godzina Komunikat Kogo dotyczy
14:30

Ceny importu

USA
16:00

University of Michigan – nastroje konsumenckie

USA

DOW JONES

Analiza Techniczna Dow Jones - 13.07.2018

Bykom udało się przebić szczyt z 10 lipca (24 935), w efekcie strona popytowa ma otwartą drogę do przetestowania poziomu 25 000 – 25 017. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test 25 100 punktów. Następny opór widać w okolicy 25 400 punktów.

Scenariusz alternatywny: Najbliższym wsparciem jest poziom 24 800 punktów. W przypadku przebicia tego poziomu, pojawi się szansa na test okolic 24 600 punktów. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, możliwy będzie test szczytu z 27 czerwca (24 550 – 24 562). Kolejne wsparcie znajduje się w rejonie 24 365.

S&P 500

Analiza Techniczna S&P 500 - 13.07.2018

Stronie popytowej udało się przebić szczyt z 13 czerwca (2 795) oraz przetestować szczyt z 13 marca (2 807).W przypadku przebicia tego poziomu, możliwy będzie test szczytu z 31 stycznia (2 839,5). Kolejny opór znajduje się w okolicy szczytu z 29 stycznia (2 878,25).

Scenariusz alternatywny: Najbliższe wsparcie znajduje się w okolicy 2 795. W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na powrót indeksu w okolice 2 780. Kolejne wsparcie znajduje w okolicy 2 765. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test maksimum z 27 czerwca (2 745 – 2 748). Po jego przebiciu, pojawi się szansa na test 2 725.

NASDAQ 100

Analiza Techniczna NASDAQ 100 - 13.07.2018

Bykom udało się przebić maksimum z 10 lipca (7 332) oraz szczyt z 21 czerwca (7 357). W efekcie ustanowiony został nowy, historyczny szczyt. Byki potwierdzają swoją przewagę. Nadal scenariuszem bazowym jest kontynuacja trendu wzrostowego. Po drodze możliwe lokalne korekty.

Scenariusz alternatywny: Najbliższym wsparciem jest maksimum z 21 czerwca (7 357). W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na test szczytu z 10 lipca (7 332). W tych miejscach można spodziewać się silniejszej reakcji popytu. Jeśli bykom nie uda się obronić wspomnianego wsparcia, możliwy będzie spadek w okolice 7 290. Kolejne istotne wsparcie znajduje się w okolicy 7 200 punktów.

DAX

Analiza Techniczna DAX - 13.07.2018

Bykom udało się przebić szczyt z 11 lipca (12 500 – 12 506), w efekcie strona popytowa ma otwartą drogę do poziomu  12 628 punktów. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test maksimum z 20 czerwca (12 746). Przebicie tego poziomu, otworzy przed bykami szansę na test 12 836 punktów. Kolejny opór znajduje się w okolicy 13 000 punktów.

Scenariusz alternatywny: Jeśli niedźwiedziom uda się przebić poziom 12 370 punktów, możliwy będzie spadek w okolice 12 267 punktów. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test 12 187 – 12 200. Kolejna strefa popytu znajduje się niedaleko minimum z 28 czerwca (12 086).

CUKIER

Analiza Techniczna Cukier - 13.07.2018

Niedźwiedziom udało się przebić poziom 11,23 oraz naruszony został dołek z 11 maja (11,12). W efekcie strona podażowa ma otwartą drogę do przetestowania minimum z 25 kwietnia (10,67 – 10,70).

Scenariusz alternatywny: Najbliższym oporem jest poziom 11,23. W przypadku jego przebicia, byki będą miały otwartą drogę do przetestowania maksimum z 3 lipca (11,67). Jeśli i ten poziom zostanie przebity, pojawi się szansa na wzrost w okolice minimum z 27 czerwca (12,01 – 12,03).

ROPA

Analiza Techniczna Ropa - 13.07.2018

Nadal możliwy jest powrót w okolice dołka z 12 lipca (69,23$ - 69,40$). Jeśli wspomniany poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na spadek w okolice minimum z 26 czerwca (67,70 – 67,75).Kolejny cel dla byków znajduje się w okolicy 66,70$.

Scenariusz alternatywny: Najbliższym istotnym oporem jest maksimum z 12 lipca (71,21$). Jeśli wspomniany poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test minimum z 6 lipca (72,13 – 72,20). W przypadku przełamania tego poziomu, prawdopodobny będzie wzrost w okolice 73,2$. Kolejny opór znajduje się w okolicy 74$.

BAWEŁNA

Analiza Techniczna Bawelna - 13.07.2018

Najbliższy opór znajduje się w okolicy 90. W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na wzrost w okolice maksimum z 15 czerwca (93 - 93,04). Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy 95,8.

Scenariusz alternatywny: Najbliższym wsparciem jest poziom 87,1 – 87,38. Jeśli i ten poziom zostanie przebity, pojawi się szansa na spadek w okolice dołka z 12 lipca (85,05). Kolejny cel znajduje się w okolicy 83.

GAZ

Analiza Techniczna Gaz - 13.07.2018

Po raz kolejny testuje minimum z 17 maja (2,779). W przypadku jego przebicia, niedźwiedzie będą miały otwartą drogę na test 2,72. Kolejna strefa popytu znajduje się w okolicy dołka z 7 maja (2,695 – 2,70).

Scenariusz alternatywny: Najbliższy opór znajduje się w okolicy 2,812. W przypadku jego przebicia, możliwy będzie 2,833. Kolejna przeszkoda dla byków znajduje się niedaleko szczytu z 9 lipca (2,863). Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test 2,88.

EUR/USD

Analiza Techniczna EUR/USD - 13.07.2018

Najbliższy opór znajduje się w okolicy 1,1675. Jeśli wspomniany poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na wzrost w okolice 1,169. W przypadku jego przebicia, możliwy będzie test poziomu 1,1726. Kolejny opór znajduje się niedaleko szczytu z 10 lipca (1,1762). W przypadku jego pokonania, pojawi się szansa na przetestowanie maksimum z 9 lipca (1,179).

Scenariusz alternatywny: Najbliższym wsparciem jest poziom 1,165. W przypadku jego pokonania, możliwy będzie test 1,162. W przypadku jego pokonania, pojawi się szansa na test 1,1590. Kolejny cel dla niedźwiedzi znajduje się niedaleko 1,1550.

NZD/USD

Analiza Techniczna NZD/USD - 13.07.2018

Najbliższym wsparciem jest poziom 0,6747. W przypadku jego pokonania, pojawi się szansa na test 0,6723. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, możliwy będzie test dołka z 3 lipca (0,6686).

Scenariusz alternatywny: Najbliższy opór znajduje się w okolicy 0,6785. W przypadku jego pokonania, pojawi się szansa na test 0,68. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test 0,6820. Kolejny opór znajduje się w okolicy 0,6840.

EUR/ILS

Analiza Techniczna EUR/ILS - 13.07.2018

W przypadku przebicia dołka z 5 lipca (4,24), pojawi się szansa na spadek w okolice dołka z 28 czerwca (4,202). Kolejne wsparcie znajduje się w okolice minimum z 15 czerwca (4,163).

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia poziomu 4,25, możliwy będzie wzrost w okolice szczytu z 2 lipca (4,276). Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na wzrost w okolice maksimum z 14 maja (4,293). Kolejny opór znajduje się w okolicy minimum z 24 kwietnia (4,317).

EUR/JPY

Analiza Techniczna EUR/JPY - 13.07.2018

EUR/JPY przetestował poziom szczyt z 22 maja (131,33). Jeśli bykom uda się przebić poziom 131,52, pojawi się szansa na test 132. Kolejny opór znajduje się w okolicy maksimum z 30 kwietnia (132,53).

Scenariusz alternatywny: Najbliższe wsparcie znajduje się w okolicy 131. W przypadku jego przebicia, możliwy będzie powrót w okolice 130,70. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test 130,40. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy minimum z 11 lipca (129,9).

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.