z kategorii Analiza techniczna

Kakao na wsparciu

228

Warto mieć na uwadze:

Godzina Komunikat Kogo dotyczy
16:00

Całkowita sprzedaż domów

USA
16:30

Zapasy ropy Crude

USA

DOW JONES

Analiza Techniczna Dow Jones - 25.07.2018

Nadal możliwy jest powrót w okolice maksimum z 24 lipca (24 266). W przypadku jego przebicia, możliwy będzie wzrost w okolice szczytu z 11 czerwca (25 400 – 25 417) punktów. Kolejny opór znajduje się w okolicy maksimum z 12 marca (25 534).

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia 25 150 punktów, pojawi się szansa na przetestowanie 25 100 punktów. Kolejnym wsparciem jest dołek z 19 lipca (24 911). W przypadku jego przełamania, możliwy będzie spadek w okolice 24 870 punktów.  Jeśli niedźwiedziom uda się przebić wspomniane wsparcie, strona podażowa będzie miała otwartą drogę do zepchnięcia DJIA w okolice 24 650.

S&P 500

Analiza Techniczna S&P 500 - 25.07.2018

Nadal możliwy jest powrót w okolice szczytu z 24 lipca (2 831). Jeśli wspomniany opór zostanie przebity, pojawi się szansa na test maksimum z 31 stycznia (2 839,5). Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy szczytu z 29 stycznia (2 878,25).

Scenariusz alternatywny: Jeśli niedźwiedziom uda się przebić poziom 2 811, prawdopodobne będzie zepchnięcie indeksu w okolice 2 805 punktów. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy 2 791 punktów. Po jego pokonaniu, niedźwiedzie będą miały otwartą drogę do przetestowania poziomu 2 777 punktów.

NASDAQ 100

Analiza Techniczna NASDAQ 100 - 25.07.2018

Najbliższy opór znajduje się w okolicy 7 447 punktów. W przypadku jego przebicia, kolejnym celem dla byków będzie poziom 7 489 punktów.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia 7 386, pojawi się szansa na powrót w okolice 7 345. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy dołka z 23 lipca (7 311). Jeśli i ten poziom zostanie przebity, możliwy będzie powrót w okolice dołka z 17 lipca (7 292). Kolejny cel dla niedźwiedzi znajduje się w okolicy 7 250.

DAX

Analiza Techniczna DAX - 25.07.2018

Najbliższa przeszkoda dla byków znajduje się w okolicy maksimum z 24 lipca (12 744). Niewiele wyżej widać kolejny opór jakim jest maksimum z 18 lipca (12 767). W przypadku przebicia wspomnianych oporów, pojawi się szansa na wzrost w okolice 12 836 punktów. Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy 12 918,5. Jeśli i ten poziom zostanie przebity, pojawi się szansa na test 13 000 punktów.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia 12 640, pojawi się szansa na powrót w okolice 12 550 – 12 570. Po jego pokonaniu, możliwy będzie test dołka z 20 lipca (12 454). Kolejne wsparcie znajduje się niedaleko dołka z 11 lipca (12 375). Po jego pokonaniu, prawdopodobny będzie test minimum z 4 lipca (12 267 punktów).

KAKAO

Analiza Techniczna Kakao - 25.07.2018

Kakao przetestowało dołek z 7 czerwca (2 248). W przypadku jego pokonania, niedźwiedzie będą miały otwartą drogę do przetestowania 2 110. Kolejna strefa popytu znajduje się niedaleko szczytu z 5 lutego (2 063).

Scenariusz alternatywny: Ważnym oporem jest szczyt z 19 lipca (2 354). W przypadku jego pokonania, możliwy będzie wzrost w okolice minimum z 6 lipca (2 398 – 2 400). Następna strefa podaży znajduje się w okolicy 2 450 punktów. Po jego pokonaniu, prawdopodobny będzie test maksimum z 20 czerwca (2 557).

KUKURYDZA

Analiza Techniczna Kukurydza - 25.07.2018

Nadal możliwy jest powrót w okolice szczytu z 23 lipca (358,25). W przypadku jego przebicia, możliwy jest powrót w okolice szczytu z 2 lipca (362). Kolejny opór znajduje się w okolicy maksimum z 27 czerwca (365).

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia dołka z 24 lipca (351,5), pojawi się szansa na spadek w okolice szczytu z 12 lipca (349,5). Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy dołka z 17 lipca (344).

BAWEŁNA

Analiza Techniczna Bawelna - 25.07.2018

Najbliższy opór znajduje się w okolicy maksimum z 13 lipca (90). Jeśli wspomniany poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test maksimum z 15 czerwca (93). Następna strefa podaży znajduje się w okolicy szczytu z 11 czerwca (96,45).

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia minimum z 20 lipca (86,85 – 87), pojawi się szansa na przetestowanie dołka z 12 lipca (85,05). Kolejna strefa popytu znajduje się w okolicy dołka z 6 lipca (82,4).

BENZYNA

Analiza Techniczna Benzyna - 25.07.2018

W przypadku przebicia poziomu 2,123, pojawi się szansa na powrót w okolice 2,14. Kolejny opór znajduje się w okolicy maksimum z 11 lipca (2,156). W przypadku jego przebicia, możliwy będzie wzrost w okolice szczytu z 10 lipca (2,174).

Scenariusz alternatywny: Wciąż możliwy jest powrót w okolicy dołka z 24 lipca (2,084). W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na spadek w okolice 2,056. Kolejne wsparcie znajduje się niedaleko dołka z 19 lipca (2,016).

EUR/USD

Analiza Techniczna EUR/USD - 25.07.2018

Najbliższy opór znajduje się w okolicy szczytu z 24 lipca (1,1715), w przypadku jego przebicia pojawi się szansa na powrót w okolice szczytu z 10 lipca (1,1762). Jeśli wspomniany poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test szczytu z 9 lipca (1,1790). Kolejny opór znajduje się w okolicy 1,182.

Scenariusz alternatywny: Niedźwiedziom udało się przebić poziom (1,1672), pojawi się szansa na test dołka z 24 lipca (1,1650). Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy 1,1625. W przypadku jego przebicia możliwy będzie test dołka z 18 lipca (1,16). Kolejna strefa popytu znajduje się w okolice minimum z 19 lipca (1,157).

GBP/USD

Analiza Techniczna GBP/USD - 25.07.2018

Nadal możliwy jest scenariusz powrotu w okolicy dołka z 16 lipca (1,3216). W przypadku jego przebicia, możliwy będzie test maksimum z 17 lipca (1,3267). Kolejny opór znajduje się w okolicy szczytu z 16 lipca (1,3292).

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia poziomu 1,3137, pojawi się szansa na wzrost w okolice 1,311. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy 1,307. Po jego przekonania, pojawi się szansa na test 1,3048.

USD/CAD

Analiza Techniczna USD/CAD - 25.07.2018

W przypadku przebicia 1,3190 pojawi się szansa na test 1,3235. Kolejny opór znajduje się w okolicy szczytu z 20 lipca (1,3289). Jeśli i ten poziom zostanie przebity, pojawi się szansa na test maksimum z 27 czerwca (1,3385).

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia dołka z 17 lipca (1,3109), możliwy będzie test wsparcia z 11 lipca (1,3063). Kolejny cel dla niedźwiedzi znajduje się w okolicy 1,30.

GBP/JPY

Analiza Techniczna GBP/JPY - 25.07.2018

Najbliższy opór znajduje się w okolicy szczytu z 20 lipca (146,65). W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na test dołka z 18 lipca (146,85). Następny opór znajduje się w okolicy 147,65.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia 146,075 pojawi się szansa na spadek w okolice 145,76. Kolejnym wsparciem jest dołek z 24 lipca (145,44). Jeśli strefa popytu zostanie pokonana, możliwy będzie test minimum z 2 lipca (145,17). Kolejny, potencjalny cel dla niedźwiedzi znajduje się w okolicy 144,65.

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.