z kategorii Analiza techniczna

Korekta na amerykańskich parkietach

217

Warto mieć na uwadze:

Godzina Komunikat Kogo dotyczy
10:00

Sprzedaż detaliczna

Polska
14:30

Sprzedaż detaliczna

Kanada
14:30

Inflacja CPI

Kanada

DOW JONES

Analiza Techniczna Dow Jones - 20.07.2018

Nadal możliwy jest powrót w okolice dołka z 19 lipca (24 911). W przypadku jego przebicia, możliwy będzie powrót w okolice 24 870 punktów. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test 24 650. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy szczytu z 27 czerwca (24 550 – 24 562).

Scenariusz alternatywny: Najbliższy, istotny opór znajduje się w okolicy 25 105 punktów. W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na przetestowanie 25 150 punktów. Po jego pokonaniu, możliwy będzie wzrost w okolice 25 250 punktów. Następny, potencjalny opór znajduje się niedaleko 25 400 punktów.

S&P 500

Analiza Techniczna S&P 500 - 20.07.2018

Nadal jednym ze scenariuszy jest powrót w okolice 2 790 punktów. W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na spadek w okolice 2 777. Jeśli i to wsparcie zostanie pokonane, możliwy będzie test 2 765 punktów. Kolejna strefa popytu znajduje się w okolicy maksimum z 27 czerwca (2 745 – 2 748).

Scenariusz alternatywny: Najbliższy, istotny opór znajduje się w okolice 2 813 punktów. W przypadku jego przebicia, możliwy będzie powrót w okolice szczytu z 18 lipca (2 818). Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na wzrost w okolice szczytu z 31 stycznia (2 839,5). Kolejna strefa podaży znajduje się niedaleko maksimum z 29 stycznia (2 878,25).

NASDAQ 100

Analiza Techniczna NASDAQ 100 - 20.07.2018Najbliższy opór znajduje się w okolicy maksimum z 20 lipca (7 405). W przypadku jego pokonania, pojawi się szansa na test szczytu z 18 lipca (7 437). Jego przebicie doprowadzi do ustanowienia kolejnego, historycznego maksimum.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia 7 350, pojawi się szansa na przetestowanie dołka z 17 lipca (7 292). Jeśli niedźwiedziom uda się je pokonać, możliwy będzie test 7 200 punktów.

DAX

Analiza Techniczna DAX - 20.07.2018

W przypadku przebicia 12 718,5, pojawi się szansa na powrót w okolice maksimum z 18 lipca (12 767). Jeśli bykom uda się pokonać i ten poziom, pojawi się szansa na test 12 836 punktów. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy 13 000 punktów. Po jego przełamaniu, pojawi się szansa na wzrost w okolice maksimum z 14 czerwca (13 165).

Scenariusz alternatywny: Istotnym wsparciem jest poziom 12 628 punktów. W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na test 12 490 punktów. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy minimum z 11 lipca (12 375).

ZŁOTO

Analiza Techniczna Zloto - 20.07.2018

W przypadku przebicia 1 224$, pojawi się szansa na powrót w okolice 1 229. Kolejny opór znajduje się w okolicy dołka z 12 grudnia (1 236). Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy 1 244,7 – 1 245.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia 1 215$, możliwy będzie powrót w okolice dołka z 19 lipca (1 211,4). Kolejna strefa popytu znajduje się niedaleko dołka z 10 lipca 2017 roku (1 204,7).

MIEDŹ

Analiza Techniczna Miedz - 20.07.2018Niedźwiedziom udało się przebić dołek z 11 lipca (2,714), w efekcie możliwy jest powrót w okolice minimum z 9 lipca 2017 roku (2,628 – 2,63). Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy dołka z 6 czerwca 2017 roku (2,5375).

Scenariusz alternatywny: Jeśli bykom uda się przebić istotny opór jakim jest szczyt z 17 lipca (2,7945 – 2,7960), pojawi się szansa na wzrost w okolice 2,83. Kolejna strefa podaży znajduje się w pobliżu maksimum z 10 lipca 2,875. W przypadku jego pokonania, byki będą miały otwartą drogę do przetestowania dołka z 26 marca (2,998 – 3,00).

ROPA

Analiza Techniczna Ropa - 20.07.2018

W przypadku przebicia 67,8$, pojawi się szansa na powrót w okolice dołka z 18 lipca (66,30$). Kolejny cel dla niedźwiedzi znajduje się niedaleko 65,5$. Bardzo ważna strefa popytu znajduje się w okolicy dołka z 19 czerwca (64,23$).

Scenariusz alternatywny: Najbliższym oporem jest szczyt z 19 lipca (68,77$). W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na wzrost w okolice 69,75$. Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy 70,50$.

KAKAO

Analiza Techniczna Kakao - 20.07.2018

Kakao po przebiciu dołka z 28 czerwca (2 339 – 2 345), pojawi się szansa na test dołka z 7 czerwca (2 248 – 2 252). Kolejna strefa popytu znajduje się w okolicy poziomu 2 175.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia poziomu 2 355, pojawi się szansa na test maksimum z 17 lipca (2 420 - 2 425). Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, byki będą miały otwartą drogę do przetestowania 2 550.

EUR/USD

Analiza Techniczna EUR/USD - 20.07.2018

Jeśli bykom uda się przebić szczyt z 19 lipca (1,1677), pojawi się szansa na przetestowanie 1,17. Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy 1,1744. W przypadku jego pokonania, możliwy będzie wzrost w okolice 1,1760. Po jego przełamaniu, byki będą miały otwartą drogę do przetestowania 1,1790.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia 1,1625, pojawi się szansa na przetestowanie dołka z 18 lipca (1,16). Po jego pokonaniu, możliwy będzie powrót w okolice dołka z 19 lipca (1,157). Kolejnym celem dla niedźwiedzi jest dołek z 28 czerwca (1,1526).

GBP/USD

Analiza Techniczna GBP/USD - 20.07.2018

Jeśli bykom uda się przebić poziom 1,3048, pojawi się szansa na wzrost w okolice maksimum z 19 lipca (1,3082). Kolejny opór znajduje się w okolicy 1,3117. Jeśli i on zostanie pokonany, możliwy będzie powrót w okolice 1,3164.

Scenariusz alternatywny: Najbliższe wsparcie znajduje się w okolicy 1,2994. W przypadku jego przebicia, pojawiła się szansa na przetestowanie dołka z 19 lipca (1,2955). Kolejne, potencjalne wsparcie znajduje się w minimum z 5 września (1,2908).

USD/PLN

Analiza Techniczna USD/PLN - 20.07.2018

W przypadku przebicia szczytu z 19 lipca (3,74), pojawi się szansa na wzrost w okolice 3,75. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, możliwy będzie test 3,78. Kolejnym celem dla byków jest poziom 3,80.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia poziomu 3,696, pojawi się szansa na przetestowanie poziomu 3,68. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, w grze będzie scenariusz testu dołka z 9 lipca (3,658 – 3,66). Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy 3,643.

USD/CAD

Analiza Techniczna USD/CAD - 20.07.2018

Jeśli bykom uda się przebić szczyt z 19 lipca (1,3288), pojawi się szansa na wzrost w okolice maksimum z 28 czerwca (1,3350). Kolejny opór znajduje się w okolicy maksimum z 27 czerwca (1,3385). W przypadku jego pokonania, byki będą miały otwartą drogę do przetestowania maksimum z 2 czerwca (1,3545).

Scenariusz alternatywny: Ważnym wsparciem jest poziom 1,3159. W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na przetestowanie poziomu 1,3109. Kolejne wsparcie znajduje się niedaleko minimum z 11 lipca (1,3063 – 1,3070). Po jego przebiciu, możliwy będzie test dołka z 16 czerwca (1,2950).

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.