z kategorii Analiza techniczna

Pszenica mocno rośnie

214

Warto mieć na uwadze:

Godzina Komunikat Kogo dotyczy
9:00

Stopa bezrobocia

Hiszpania
13:45

Stopa procentowa (ECB)

EU
14:30

Całkowite zamówienia – dobra trwałe

USA
14:30

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA
16:30

Całkowite zapasy gazu

USA

DOW JONES

Analiza Techniczna Dow Jones - 26.07.2018

Bykom udało się doprowadzić do przebicia szczytu z 24 lipca (24 266) oraz przetestowania maksimum z 11 czerwca (25 400 – 25 417) punktów. W przypadku pokonania wspomnianego oporu, pojawi się szansa na test szczytu z 12 marca (25 534). Kolejna potencjalna strefa podaży znajduje się w okolicy maksimum z 27 lutego (25 809).

Scenariusz alternatywny: Jeśli niedźwiedziom uda się doprowadzić do przebicia poziomu 25 330, pojawi się szansa na przetestowanie maksimum z 24 lipca (24 266). Kolejne, istotne wsparcie znajduje się w rejonie 25 088 – 25 100. Kolejna strefa popytu znajduje się w okolicy minimum z 19 lipca (24 911). Po jej przekroczeniu, niedźwiedzie będą miały otwartą drogę do zepchnięcia indeksu w okolice 24 870.

S&P 500

Analiza Techniczna S&P 500 - 26.07.2018

Bykom udało się przebić maksimum z 24 lipca (2 831) oraz szczyt z 31 stycznia (2 839,5). W przypadku przełamania maksimum z 25 lipca (2 849), byki będą miały otwartą drogę do przetestowania maksimum z 29 stycznia (2 878,25).

Scenariusz alternatywny: Nadal możliwy jest powrót w okolicy szczytu z 24 lipca (2 831). W przypadku przebicia poziomu 2 825, pojawi się szansa na przetestowanie dołka z 24 lipca (2 811). Kolejna istotna strefa popytu znajduje się w okolicy minimum z 17 lipca (2 789). W momencie jego przekroczenia, możliwy będzie spadek indeksu w okolice 2 777 punktów.

NASDAQ 100

Analiza Techniczna NASDAQ 100 - 26.07.2018

Bykom udało się przebić lokalne opory jakimi były poziomy 7 447 oraz 7 489 punktów. Potem nastąpiła mocna kontra podaży. Nadal scenariuszem bazowym jest powrót w okolice szczytu z 25 lipca (7 528). Jednak najpierw konieczne jest przebicie 7 450 punktów.

Scenariusz alternatywny: Impuls spadkowy doprowadził do zepchnięcia Nasdaq100 w okolice dołka z 24 lipca (7 386). W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na test minimum z 23 lipca (7 311). Niewiele niżej znajduje się następna strefa popytu jaką jest dołek z 17 lipca (7 292). Kolejne, istotne wsparcie znajduje się w okolicy minimum z 11 lipca (7 204).

DAX

Analiza Techniczna DAX - 26.07.2018

DAX znalazł się blisko lokalnych oporów jakimi są szczyt z 24 lipca (12 744) oraz maksimum z 18 lipca (12 767). Jeśli bykom uda się je na trwałe przebić, zarysuje się szansa na wzrost DAX w okolice 12 836 punktów. Kolejny, potencjalny opór znajduje się w okolicy 12 918 punktów. Po jego przebiciu, pojawi się szansa na przetestowanie 13 000 punktów.

Scenariusz alternatywny: Jeśli niedźwiedziom uda się przebić 12 600 punktów, pojawi się szansa na powrót indeksu w okolice dołka z 25 lipca (12 524). W przypadku jego pokonania, strona podażowa będzie miała otwartą drogę do przetestowania minimum z 20 lipca (12 454). Kolejna strefa popytu znajduje się w okolicy dołka z 11 lipca (12 375).

PSZENICA

Analiza Techniczna Pszenica - 26.07.2018

Kurs pszenicy przebił w środę maksimum z 23 lipca (522,25) oraz szczyt z 13 czerwca (538,75). W efekcie byki mają otwartą drogę do przetestowania szczytu z 11 lipca (559,25). Kolejna strefa podaży znajduje się niedaleko górnego cienia z 5 lipca (574,25).

Scenariusz alternatywny: Jeśli niedźwiedziom uda się przebić szczyt z 13 czerwca (538,75), pojawi się szansa na powrót w okolice maksimum z 23 lipca (522,25). Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy dołka z 24 lipca (505,25).

KUKURYDZA

Analiza Techniczna Kukurydza - 26.07.2018

Presja popytu doprowadziła do przebicia szczytu z 23 lipca (358,25) oraz maksimum z 2 lipca (362). W efekcie byki mają otwartą drogę do przetestowania szczytu z 27 czerwca (365). Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy szczytu z 25 czerwca (368,5). Po jego przełamaniu, pojawi się szansa na test 375.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia 360,75, pojawi się szansa na powrót kursu kukurydzy w okolice 357,5. Istotnym wsparciem jest dołek z 24 lipca (351,5). Po jego przebiciu, pojawi się szansa na test szczytu z 12 lipca (349,5). Kolejna strefa potencjalnego popytu, znajduje się w pobliżu minimum z 17 lipca (344).

ROPA

Analiza Techniczna Ropa - 26.07.2018

Ropa konsoliduje się w okolicy szczytu z 16 lipca (69,75$). W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na przetestowanie 70,5$. Kolejnym celem dla byków jest szczyt z 13 lipca (71,5$ - 71,64$).

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia poziomu 69$, możliwy będzie ruch powrotny w okolice dołka z 25 lipca (68,19$ - 68,25$). Kolejnym wsparciem jest minimum z 24 lipca (67,55$). Jego przełamanie spowoduje, że niedźwiedzie będą miały otwartą drogę do przetestowania dołka z 18 lipca (66,3$).

BENZYNA

Analiza Techniczna Benzyna - 26.07.2018

Po przebiciu poziomu 2,123, byki mają otwartą drogę do przetestowania okolic szczytu z 11 lipca (2,156). W przypadku jego przełamania, pojawi się szansa na wzrost w okolice maksimum z 10 lipca (2,174).

Scenariusz alternatywny: Dopiero po przebiciu 2,115, niedźwiedzie będą miały szansę na przejęcie inicjatywy na dłużej. W takiej sytuacji możliwy będzie powrót w okolice minimum z 24 lipca (2,084). Kolejna strefa potencjalnego popytu znajduje się w okolicy 2,056. Jego pokonanie, otworzy przed niedźwiedziami szansę na zepchnięcie kursu benzyny w okolice minimum z 19 lipca (2,016).

EUR/USD

Analiza Techniczna EUR/USD - 26.07.2018

EUR/USD konsoliduje się w okolicy szczytu z 10 lipca (1,1762). W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na przetestowanie maksimum z 9 lipca (1,1790). Kolejna strefa podaży znajduje się niedaleko poziomu 1,182. Jeśli wspomniany opór zostanie pokonany, możliwy będzie wzrost w okolice 1,185.

Scenariusz alternatywny: Jeśli niedźwiedziom uda się przebić 1,171, możliwy będzie powrót w okolice 1,1672. W przypadku jego pokonania, prawdopodobny będzie test dołka z 24 lipca (1,1650). Następna strefa potencjalnego popytu znajduje się w pobliżu 1,1625. Kolejnym istotnym wsparciem jest minimum z 18 lipca (1,16). Jeśli stronie podażowej uda się przekroczyć i ten poziom, możliwy będzie test dołek z 19 lipca (1,157).

GBP/USD

Analiza Techniczna GBP/USD - 26.07.2018

GBP/USD znajduje się w okolicy dołka z 16 lipca (1,3216). W przypadku jego pokonania, pojawi się szansa na test szczytu z 17 lipca (1,3267). Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy maksimum z 16 lipca (1,3292).

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia poziomu 1,3180, pojawi się szansa na powrót w okolice 1,3165. Kolejnym wsparciem jest dołek z 25 lipca (1,3132). Po jego pokonaniu, pojawi się szansa na test 1,31. Następna strefa popytu znajduje się w okolicy 1,307.

USD/CAD

Analiza Techniczna USD/CAD - 26.07.2018

Niedźwiedziom udało się doprowadzić do przebicia dołka z 17 lipca (1,3109) oraz minimum z 11 lipca (1,3063). Najbliższym celem dla strony podaży jest poziom 1,30. W przypadku jego przekroczenia, możliwy będzie test dołka z 14 czerwca (1,2948 – 1,2955). Kolejne, istotne wsparcie znajduje się w okolicy minimum z 6 czerwca (1,2857).

Scenariusz alternatywny: W przypadku pokonania poziomu 1,3170, pojawi się szansa na powrót w okolice minimum z 17 lipca (1,3109). Kolejnym oporem jest szczyt z 24 lipca (1,319). Jeśli wspomniana strefa podaży zostanie pokonana, możliwy będzie test maksimum z 20 lipca (1,3289).

GBP/JPY

Analiza Techniczna GBP/JPY - 26.07.2018

W przypadku przebicia szczytu z 25 lipca (146,51), możliwy będzie powrót w okolice maksimum z 20 lipca (146,65). W przypadku jego przebicia, prawdopodobny będzie wzrost w okolice minimum z 18 lipca (146,85). Następny, potencjalny opór znajduje się w okolicy 147,65.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia 146,100 pojawi się szansa na spadek w okolice dołka z 25 lipca 145,76. Kolejnym wsparciem jest minimum z 24 lipca (145,44). Jeśli ten poziom zostanie pokonany, możliwy będzie spadek w okolice dołka z 2 lipca (145,17). Kolejna strefa popytu znajduje się w rejonie 144,65

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.