z kategorii Analiza techniczna

Ropa na wsparciu

184

DOW JONES

Analiza Techniczna Dow Jones - 15.07.2018Byki mają otwartą drogę do przetestowania poziomu 25 150. W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na wzrost w okolice 25 250. Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy 25 400 punktów.

Scenariusz alternatywny: Najbliższym wsparciem jest poziom 24 870 punktów. W przypadku przebicia tego poziomu, możliwy będzie test 24 650 punktów. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na zepchnięcie indeksu w okolice szczytu z 27 czerwca (24 550 – 24 562). Kolejna strefa popytu znajduje się w rejonie 24 365.

S&P 500

Analiza Techniczna S&P 500 - 15.07.2018S&P500 nadal konsoliduje się w okolicy maksimum z 13 marca (2 807). Jeśli wspomniany opór zostanie pokonany, pojawi się szansa na test szczytu z 31 stycznia (2 839,5). Następna strefa podaży znajduje się niedaleko maksimum z 29 stycznia (2 878,25).

Scenariusz alternatywny: Lokalnym wsparciem jest poziom 2 795. W przypadku jego przebicia, możliwy będzie spadek indeksu w rejon 2 780. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na przetestowanie 2 765. Kolejna strefa popytu znajduje się niedaleko szczytu z  27 czerwca (2 745 – 2 748).

NASDAQ 100

Analiza Techniczna NASDAQ 100 - 15.07.2018Nasdaq100 konsoliduje się w okolicy 7 400 punktów. Jego przebicie, da bykom przestrzeń do dalszych wzrostów. Natomiast niedźwiedzie znajdą się ponownie w bardzo trudnej sytuacji. Wciąż scenariuszem bazowym jest kontynuacja trendu. Po drodze możliwe są korekty wzrostów. W tym scenariuszu korekty będą miały lokalny charakter.

Scenariusz alternatywny: Najbliższym, istotnym wsparciem jest szczyt z 21 czerwca (7 357). W przypadku jego pokonania, możliwy będzie spadek w okolice maksimum z 10 lipca (7 332). Jeżeli wspomniane wsparcia zostaną pokonane, pojawi się szansa na test 7 290. Ważna strefa popytu znajduje się w okolicy 7 200 punktów.

DAX

Analiza Techniczna DAX - 15.07.2018Nadal w grze jest powrót w okolice maksimum z 13 lipca (12 571). W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na test poziomu 12 628. Jeżeli i ten poziom zostanie przebity, byki będą miały otwartą drogę do przetestowania szczytu z 20 czerwca (12 746). Kolejny opór znajduje się w okolicy 12 836 punktów. Jego pokonanie umożliwi stronie popytowej wzrost indeksu do okolic 13 000 punktów.

Scenariusz alternatywny: Jeśli stronie podażowej uda się przebić poziom 12 480, pojawi się szansa na spadek w okolice 12 370 punktów. Jeśli bykom nie uda się obronić wspomnianego poziomu, możliwy będzie test 12 187 – 12 200. Kolejne wsparcie znajduje się niedaleko dołka z 28 czerwca (12 086).

CUKIER

Analiza Techniczna Cukier - 15.07.2018Po przebiciu dołka z 11 maja (11,12), niedźwiedzie mają otwartą drogę do testu dołka z 25 kwietnia (10,67 – 10,70). W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na przetestowanie dołka z sierpnia 2015 roku (10,12 – 10,20).

Scenariusz alternatywny: Najbliższa strefa potencjalnej podaży znajduje się w okolicy 11,12 – 11,13. Jeśli bykom uda się przebić ten poziom, pojawi się szansa na test 11,23. Kolejny opór znajduje się niedaleko szczytu z 3 lipca (11,67).

ROPA

Analiza Techniczna Ropa - 15.07.2018Ropa konsoliduje się w okolicy dołka z 12 lipca (69,23$ - 69,40$). W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na test dołka z 26 czerwca (67,70 – 67,75). Kolejna strefa popytu znajduje się w okolicy 66,70$.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia poziomu 69,75$, pojawi się szansa na wzrost w okolice 70,5$. Kolejnym celem dla byków jest szczyt z 13 lipca (71,64$). W przypadku jego przebicia, możliwy będzie wzrost w okolice dołka z 6 lipca (72,13 – 72,20). Następny opór znajduje się niedaleko poziomu 73,2$.

OLEJ OPAŁOWY

Analiza Techniczna Olej Opalowy - 15.07.2018Najbliższym oporem jest maksimum z 13 lipca (2,146). Jeśli bykom uda się przebić wspomniany poziom, pojawi się szansa na wzrost w okolice 2,17. Kolejny opór znajduje się w okolicy 2,20.

Scenariusz alternatywny: Nadal możliwy jest powrót w okolice minimum z 26 czerwca (2,086 – 2,088). Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na test dołka z 18 czerwca (2,065 – 2,067). Następna strefa popytu znajduje się w pobliżu dołka z 17 kwietnia (2,048 – 2,05).

KAWA

Analiza Techniczna Kawa - 15.07.2018W przypadku przebicia 110,9, pojawi się szansa na powrót w okolice 112,35. Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy szczytu z 12 lipca (113,25). Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, możliwy będzie wzrost w okolice maksimum z 10 lipca (115,65).

Scenariusz alternatywny: Kawa cały czas znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. W przypadku przebicia dołka z 13 lipca (108,9 – 109), pojawi się szansa na powrót w okolice 107,8. Kolejna strefa popytu znajduje się w okolicy dołka z 6 lipca (106,86 – 107).

EUR/USD

Analiza Techniczna EUR/USD - 15.07.2018W przypadku przebicia poziomu 1,17, pojawi się szansa na wzrost w okolice 1,1726. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, możliwy będzie test maksimum z 10 lipca (1,1762). Kolejny opór znajduje się w okolicy szczytu z 9 lipca (1,179). Po jego przekroczeniu, w grze będzie powrót w okolice 1,1820.

Scenariusz alternatywny: W przypadku przebicia 1,167, możliwy będzie powrót EUR/USD w okolice 1,165. Kolejna strefa popytu znajduje się w okolicy dołka z 13 lipca (1,1612). Kolejne wsparcie znajduje się niedaleko poziomu 1,1590. Jeśli i to wsparcie zostanie pokonane, możliwy będzie test 1,1550.

NZD/USD

Analiza Techniczna NZD/USD - 15.07.2018Najbliższy opór znajduje się w okolicy maksimum z 13 lipca (0,6785). Jeśli ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na wzrost w okolice 0,68. Po jego pokonaniu, możliwy będzie wzrost w okolice 0,6820.  Kolejna strefa podaży znajduje się w okolicy 0,6840.

Scenariusz alternatywny: Jeśli niedźwiedziom uda się przebić poziom 0,6757, pojawi się szansa na powrót w okolice dołka z 13 lipca (0,6724). W przypadku jego przebicia, prawdopodobny będzie powrót NZD/USD w okolice minimum z 3 lipca (0,6686).

USD/PLN

Analiza Techniczna USD/PLN - 15.07.2018Nadal możliwy jest powrót w okolice dołka z 9 lipca (3,658 – 3,66). W przypadku jego przebicia, możliwy będzie powrót w okolice 3,643. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, pojawi się szansa na zepchnięcie USD/PLN w okolice minimum z 7 czerwca (3,595).

Scenariusz alternatywny: Najbliższy opór znajduje się w okolicy szczytu z 6 lipca (3,728). Jeśli bykom uda się pokonać wspomniany poziom, możliwy będzie wzrost w rejon 3,75. Kolejna strefa podaży znajduje się niedaleko 3,78.

GBP/JPY

Analiza Techniczna GBP/JPY - 15.07.2018GBP/JPY przebił ważny opór jakim był dołek z 22 maja oraz szczyt z 12 lipca (148,75 - 148,88). W efekcie byki mają otwartą drogę do przetestowania 149,24. Kolejny opór znajduje się w okolicy maksimum z 22 maja (149,70). Niewiele wyżej widać kolejną strefę podaży, jest nią szczyt z 18 maja (150).

Scenariusz alternatywny: Najbliższym wsparciem jest poziom 148,4. W przypadku jego przebicia, pojawi się szansa na powrót w okolice 148,1. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, możliwy będzie test dołka z 13 lipca (147,64). Kolejna strefa popytu znajduje się w okolicy 147,13.

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.