z kategorii Inne

Nowe rozporządzenie ESMA przyniesie zmiany branży brokerskiej.

862
Nowe rozporządzenie ESMA przyniesie zmiany branży brokerskiej.

Nowe otoczenie regulacyjne, które uchwaliły europejskie organy nadzoru, zmieni ten biznes.

W życie wchodzą nowe ramy prawne dla brokerów Forex i CFD. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (The European Securities and Markets Authority - ESMA) opublikował rozporządzenie w sprawie przebiegu działalności brokerów w branży. Główną korzyścią nowych regulacji jest przede wszystkim ochrona niedoświadczonych, niewyedukowanych i nieostrożnych klientów przed ryzykiem, którego prawdopodobnie w stu procentach nie są świadomi, a co za tym idzie – mogą ponosić nieproporcjonalne straty finansowe. Profesjonalne domy maklerskie oraz odpowiedzialni brokerzy w większości już tych praw przestrzegają. Regulacja ta oznacza kilka zmian dla klientów detalicznych, które wchodzą w życie w sierpniu 2018 roku.

Niestety, jak to się często zdarza, błędy niektórych brokerów wpłynęły na postrzeganie wielu innych. Nieregulowani brokerzy, którzy nękali branżę handlu Forex i CFD, wraz z brokerami opcji binarnych, spowodowały drastyczną reakcję w imieniu ponadnarodowego unijnego organu nadzoru branży.

Oto zmiany w przepisach w skrócie.

1. Niższa dźwignia finansowa – do otwierania pozycji będą miały zastosowanie ograniczenia dźwigni finansowej, która będzie wynosić od 30:1 do 2:1, w zależności od zmienności kursu instrumentu bazowego.

30:1 dla głównych par walutowych;
20:1 dla pomniejszych par walutowych, złota i głównych indeksów;
10:1 dla towarów innych niż złoto i pomniejszych indeksów akcyjnych;
5:1 dla pojedynczych akcji i innych wartości referencyjnych;
2:1 dla kryptowalut.

2. Zamknięcie depozytu zabezpieczającego w wysokości 50%

Broker będzie mógł zamknąć pozycję na rachunku klienta, gdy jego strata będzie wynosić 50% jego kapitału.

3. Bonusy i inne promocje będą zakazane.

Istnieje możliwość utrzymania swoich aktualnych warunków obrotu, zachowując swoją dotychczasową dźwignię finansową i kwalifikować się do przyszłych bonusów, jeśli klient złoży wniosek o nadanie statusu Klienta profesjonalnego i spełni dwa z poniższych warunków:

  • Wystarczająca aktywność transakcyjna w ciągu ostatnich 12 miesięcy

W ostatnich czterech kwartałach były zawierane transakcje o istotnej wielkości na odnośnym rynku (takim jak lewarowane kontrakty CFD, Forex, Spread-betting) ze średnią częstotliwością 10 transakcji na kwartał (z AvaTrade lub innymi dostawcami usług).

  • Odpowiednie doświadczenie w sektorze usług finansowych

Jeśli klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok na stanowisku profesjonalnym, które wymagało wiedzy na temat przewidywanych transakcji lub usług.

  • Portfel instrumentów finansowych o wartości ponad 500.000 € (w tym oszczędności gotówkowe i instrumenty finansowe)

Instrumenty finansowe obejmują akcje/udziały, instrumenty finansowe (wyłącznie depozyty gotówkowe do funduszu / zrealizowane zyski z inwestycji w instrumenty pochodne), instrumenty dłużne i depozyty gotówkowe. Nie obejmuje on portfeli nieruchomości, bezpośredniej własności towarów lub wartości nominalnej instrumentów lewarowanych.

Różnice pomiędzy inwestorem profesjonalnym a inwestorem detalicznym:

Cecha obrotu Klienci profesjonalni Klienci detaliczni Więcej informacji
OBRÓT Z WYKORZYSTANIEM DŹWIGNI FINANSOWEJ 400:1 30:1 MiFID II ogranicza poziom dźwigni finansowej dla rachunków detalicznych do 30:1. Inwestorzy profesjonalni mogą wnioskować o wyższe poziomy.
PROMOCJE I MATERIAŁY KOMUNIKACYJNE V X Bonusy i inne promocje oraz materiały marketingowe.
OCHRONA PRZED UJEMNYM SALDEM V V Wszyscy klienci korzystają z ochrony przed ujemnym saldem.
ODRĘBNE RACHUNKI V V Twoje aktywa są przechowywane na odrębnych rachunkach bankowych, do których broker (AvaTrade) nie ma dostępu.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW V V W razie sporów dotyczących Twojego obrotu możesz skontaktować się z Rzecznikiem ds. Usług Finansowych.
OSTRZEŻENIA O RYZYKU X V Klienci profesjonalni mogą nie otrzymać takich samych ostrzeżeń o ryzyku, jakie trzeba przekazać klientom detalicznym.

Brokerzy są zobowiązani do zapewnienia ochrony przed negatywnym saldem na rachunku. W przypadku najbardziej renomowanych brokerów jest to już stosowane. Dostawcy CFD będą również zobowiązani do wyraźnego wyświetlania w komunikacie marketingowym, jaki jest procent ich klientów, którzy tracą pieniądze.

Wpływ na ,,market makers’’

Będziemy patrzeć na wpływ na branżę z dwóch różnych perspektyw. Pierwsza z nich to brokerzy, którzy działają jako zleceniodawcy i internalizują swój przepływ. Tak zwani ,,market makers’’ prawdopodobnie będą bardziej dotknięci zmianami wymuszonymi przez ESMA.

Powodem tego jest to, że tacy brokerzy są zazwyczaj bardziej uzależnieni od marketingu bezpośredniego i zachęt handlowych. Większa dźwignia zawsze oznacza krótszy okres życia dla konta sprzedawcy detalicznego. Niski poziom dźwigni jest preferowanym sposobem inwestowania dla inwestorów instytucjonalnych, gdzie duże wypłaty z salda rachunku są prawdopodobnie niemile widziane.

W następstwie tego, gdy broker rynkowy przyciąga klienta dźwignią 400:1 lub 100:1 prawdopodobieństwo, że posiadacz tego konta straci w ciągu trzech miesięcy, jest bardzo wysokie. Przełączanie się między strachem a chciwymi emocjami w chemii mózgu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych wrogów przedsiębiorcy.Brokerzy oferowali klientom wysoką dźwignię, aby ich zwabić obietnicą, że łatwo jest zarobić duże pieniądze przy stosunkowo niewielkim depozycie. Rzeczywistość na rynkach finansowych jest jednak inna, według ESMA od 80 do 95 procent klientów detalicznych traci swoje depozyty.

Handel na rynku jest odpowiedzią na te emocje i krótkie wybuchy dopaminy, gdy przedsiębiorca zarabia, napędza chęć handlu. Co ciekawe, niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych doświadczają dokładnie takiego samego wzoru, który zachęca ich do kontynuowania trzymania się ekranu telefonu w każdym miejscu.

Poziomy dźwigni finansowej, które nakłada ESMA, automatycznie zmieniają podejście do tradingu. Nagle przedsiębiorca musi zdeponować 5000 USD, aby otworzyć wystarczająco dużą pozycję, by móc odpowiednio zarobić. Wcześniej 500 USD było wystarczające, robi to ogromną różnicę. Brokerzy będą musieli całkowicie zmienić strategię pozyskiwania i utrzymywania klientów, aby pozostać na szczycie swojej gry, przyciągając nowych.

Wpływ na brokerów STP

Po ustaleniu niektórych potencjalnych zagrożeń dla ,,market makers’’, przejdźmy do brokerów STP. Straight-Through Processing (STP) to inny tryb działania dla branży maklerskiej. Takie firmy w żaden sposób nie opierają się na stratach swoich klientów, ponieważ pieniądze na tych rachunkach wpływają na rynek.

Przychody z działalności maklerskiej opierają się na prowizjach. Im więcej transakcji wykonuje handlowiec w ciągu swojego życia, tym więcej prowizji otrzymuje pośrednik. W rezultacie możemy wywnioskować, że tacy brokerzy są zainteresowani, aby ich klienci nie tracili pieniędzy, ponieważ przestaną generować prowizje do domu maklerskiego lub brokera w momencie, gdy stracą równowagę.

Tacy pośrednicy są zwykle bardziej skłonni do zapewnienia swoim klientom narzędzi o wartości dodanej, które mogą doprowadzić przeciętnego inwestora do sukcesu. Nowe regulacje ESMA będą miały wpływ na takie spółki na dwa główne sposoby.

Pierwszy z nich to wolumeny handlowe. Przyznane wolumeny obrotu brokerom będą rejestrować spadek i prawdopodobnie początkowo będzie on duży. Ograniczenia dotyczące dźwigni miały jednak mieszany wpływ na inne rynki. Na przykład w Japonii oficjalna maksymalna dźwignia w wysokości 25:1 nie wpłynęła w dłuższej perspektywie na branżę, ponieważ lokalni brokerzy odnotowują najwyższe obroty na świecie.

Wymogi kapitałowe to kolejna kwestia. Wszyscy brokerzy są teraz upoważnieni do zapewnienia ochrony przed ujemnym saldem, a FCA (z ang. Financial Conduct Authority - Urząd ds. Postępowania Finansowego z Wielkiej Brytanii)     był jednym z pierwszych regulatorów, którzy nagle zdali sobie sprawę, że posiadanie firm z wymogiem kapitałowym w wysokości kilkuset tysięcy euro nie jest już wystarczające. Wszystkie firmy STP najprawdopodobniej będą musiały ubiegać się o licencję, która odpowiednio ma kosztować 730 000 euro lub 900 000 dolarów i przygotować się do spełnienia wymogów kapitałowych, które są z tym związane.

Ujawnienie procentowej utraty

Należy też zwrócić szczególną uwagę na temat, który nie został dostatecznie omówiony. Chodzi o informowanie, jaki procent klientów zarabia, a jaki traci. Ta informacja ma być podana w komunikatach marketingowych lub/i na stronie internetowej domu maklerskiego lub brokera.

Rozporządzenie ESMA właśnie stworzyło nową, wspaniałą zachętę dla pośredników, a mianowicie przyciągnięcie najlepszych handlowców/traderów. To nieuchronnie doprowadzi do zmiany paradygmatu dla dobrych praktyk w branży. Nagłe przyciąganie inwestorów nie wystarczy, brokerzy, którzy chcą pozostać w tej branży na dłuższą metę, będą musieli przyciągnąć odpowiednich klientów i dążyć do tego, aby ich klienci byli z każdym dniem lepszymi handlowcami/traderami.

Niewielu brokerów pracuje w tym kierunku, a jeszcze mniej odniosło sukces. Edukacja nie będzie już przedłużeniem retencji. Chodzi o produkty oznaczone jako edukacja, ale jedyną rzeczą, którą robią, to mylenie przedsiębiorcy jeszcze bardziej i całkowite odłączenie go od realiów rynku.

Miejmy nadzieję, że wielu brokerom udało się odnieść sukces w dążeniu do nauczania przedsiębiorców skomplikowanego procesu handlu/tradingu. Z pewnością była to długa i ciężka droga, dla nielicznych, którym udało się pozostać w tym biznesie. W międzyczasie ci pseudo-edukacyjni brokerzy, stają się teraz czymś, co jest bliższe złej praktyce dla każdego brokera, który jest zobowiązany do posiadania dobrego stosunku dochodowych inwestorów.

Nowe rozporządzenie dotyczące obostrzeń w działaniach marketingowych opcji binarnych i w sprzedaży CFD, a przede wszystkim zmiana wysokości dźwigni finansowej, która jest oferowana np. przez brokerów inwestorom indywidualnym wejdzie w życie już 1 sierpnia 2018 roku. 

Wszyscy inwestorzy zachowają dotychczasowe warunki handlu, między innymi wysokość dźwigni, tylko do 31 lipca 2018 roku.

Brokerzy już poinformowali swoich klientów (wysyłając maile, umieszczając informacje na stronie internetowej) o nadchodzących zmianach. Jak już wcześniej zostało wspomniane, inwestor ma możliwość uzyskania statusu klienta profesjonalnego, co wiąże się z innymi warunkami handlu.

Środki podjęte przez ESMA w zakresie interwencji produktowej mają zastosowanie we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Do momentu, gdy Wielka Brytania jest jeszcze państwem członkowskim Unii Europejskiej, brytyjscy dostawcy produktów (brokerzy) będą zobowiązani do zastosowania się do regulacji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.