z kategorii Kryptowaluty

Prognoza kryptowaluty zCash

812
Prognoza kryptowaluty zCash

zCash [ZEC]

To waluta cyfrowa charakteryzująca się przede wszystkim bardzo wysokim poziomem anonimowości wykonywanych transakcji. W porównaniu do Bitcoina, blockchain Zcash jest również publicznie dostępny, ale transakcje w nim zawarte są dodatkowo szyfrowane algorytmem typu zero-knowledge proof. Oznacza to, iż nie są jawne i jedynie po ich upublicznieniu przez strony transakcji można uzyskać pewność, że dana wymiana wartości miała miejsce. System ten z punktu widzenia anonimowości jest bardziej zaawansowany niż Dash i Monero.
Zastosowanie zero-knowledge proof umożliwia stronom transakcji dokonanie płatności bez ujawniania adresów publicznych. Adresy publiczne jakie znamy z bitcoinowego łańcucha bloków nie są widoczne w blockchain zastosowanym w zcash. Ta konstrukcja jest na tyle anonimowa, iż ujawnia jedynie tak zwane „shields”, które de facto nie są adresami płatniczymi.
Zcash znajdzie swoje zastosowanie np. w przypadku firm, które chcą chronić swoją tajemnicę handlową (np. adresy kontrahentów) lub osób fizycznych kupujących online wstydliwe przedmioty. Kolejnym przykładem mogą być również anonimowe datki na zbiórki charytatywne lub po prostu zwykłe przelewy osób dbających o swoją prywatność.
Potwierdzanie transakcji Zcash odbywa się za pomocą algorytmu Equihash, a co za tym idzie komputer musi zaangażować zarówno procesor jak i kartę graficzną w celu dodania nowego bloku. Znacznie utrudnia to wyprodukowanie dedykowanych urządzeń do potwierdzania transakcji. Nowe bloki dodawane są średnio co 2,5 minuty, a nagroda za blok w momencie powstania opisu wynosi 12,5 ZEC. Łącznie zostanie wyemitowane 21 milionów jednostek ZEC.

Prognoza

Jeżeli analizujemy cenę Zcash to warto mieć na uwadze to, iż projekt ten miesiąc po rozpoczęciu był wyceniany na 2000$ za ZEC. Aktualnie można zaobserwować trend wzrostowy. Warto podkreślić jeszcze raz, iż technologia Zcash ma bardzo mocne fundamenty i dostarcza lepsze rozwiązanie dla anonimowych transakcji w stosunku do konkurencyjnych projektów. Według szacunków bazujących wyłącznie na analizie technicznej wartość ZEC może wzrosnąć o około 200 $ w perspektywie roku i nawet do 1300 $ w ciągu najbliższych 5 lat. Biorąc pod uwagę dynamikę rynków kryptowalutowych przedstawione predykcje mogą być mocno niedoszacowane, a wartość ZEC ma potencjał na nagły wzrost spowodowany jednostkowymi wydarzeniami.